Zrcadlo.nazory.cz/zdroje
Zdroje použité v archívu stránek Zrcadlo.blogspot.com

Vyhledávání v článcích a archívu Digitalizace

Rubriky: Láska, Politika, Ekonomika, Kultura, Psychologie, Internet, Retro, Příhody, Svatby

Zdroje

Další rubriky

Komiks Vesnička

Nejčtenější

Nejdiskutovanější

Nejvtipnější

Video

Eseje

Pirátství

Kecy od piva

Škola a studium

Řízení lidských zdrojů

Přehled komentářů našich čtenářů


Užitečné odkazy

Vyhledávání ve zpravodajství

Digitalizace TV vysílání

Rubriky archívu

Seminární práce

Výpisky z knih

Čtenářský deník

Motivace zaměstnanců

Památky

Řízení lidských zdrojů

Různé

Sociální politika

Odebírat novinky

Přihlásit k odběru novinek

Přihlásit k odběru komentářů

Tip: Dát nás na iGoogle nebo Google Reader

Sledovat nové články v seznamu četby

Náš blog je z 98% mobilní web
KINKOR, J. Sociální politika státu vs. individuální práva člověka online. cit. 2002-11-17. Dostupné z ‹http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2000021801›.

http://www.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=2038&nav03=84&obrazek=144

ĎURIŠ, J. a ĎURIŠOVÁ, P. Sociologie podniku a organizace. dokument Word, disketa 3,5“. VVŠ PV Vyškov, 2002.

DVOŘÁKOVÁ, Z. Zaměstnanecké výhody ve světě společnosti znalostí online. cit. 2003-02-24. Dostupné z: ‹http://ppam.elanor.cz/backiss.htm›.

HOLÁ, J. Základy Managementu ppt prezentace, disketa 3,5“. VŠB Ostrava, 2002.

HRABĚTOVÁ, E. Čtyři základní otázky řízení lidských zdrojů. Kariéra–příloha Hospodářských novin. Č. 32, 7. srpna 1995.

HRONÍK, F. Typologie organizací a důsledky pro personální práci online. cit. 2003-01-20. Dostupné z: ‹http://www.fss.muni.cz/~kost/Modul1.doc›.

HRONÍK, F. Motivační systém a projekt online. cit.2003-01-20. Dostupné z ‹http://www.fss.muni.cz/~kost/Modul4.doc›.

HUTTLOVÁ, E. Nový přístup k hodnocení pracovníků online cit.2003-01-13. Dostupné z ‹http://ppam.elanor.cz/backiss.htm›.

JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologie výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 162 s.

KHELEROVÁ, V. Komunikační dovednosti manažera. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 144 s. ISBN 80-7169-223-9.

KLEIBL, J. Metody personální práce. 1. vyd. Praha: VŠE, 1995. 160 s. ISBN 80-7079-413-5.

KOHOUTEK, R. Základy sociální psychologie. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 184 s. ISBN 80-7204-064-2.

KRATOCHVÍL, O. Management. 1. vyd. Kunovice: Skriptorium VOŠ, 1994. 40 s.

ŘÍMAN, D. Kreativní přístupy k odměňování pracovníků dokument Word, disketa 3,5“. SU Karviná, 1999.

Management online. cit.2002-12-03. Dostupné z: http://lide.uhk.cz/home/fim/student/fskostg1/www/
Zdroj/management.doc

Přednáškové texty z Řízení lidských zdrojů. VVŠ PV Vyškov, 2001.

The Hawthorne experiments online. cit.2003-04-8. Dostupné z ‹http://www.accel-team.com/motivation/hawthorne_01.html›

FRIEDRICH, Radek. Násilí ve hrách. Level, r.1999, č. 7, s. 11-15.

Deník Právo, 4. ledna 2000, s. 3.

Magazín Práva, listopad 1999, s. 20-21.

http://www.sklepmiculka.cz/?page_id=6

http://www.hradiste.cz/IC/MAIN1.PHP3?AA=8&BB=14

Helus Z. , Psychologické problémy socializace osobnosti

Bláha A. I. , Sociologie

Prochovník Š. ,Obecná sociologie

Sociologický slovník

BEDRNOVÁ, E. Psychologie a sociologie řízení. 1.vyd. Praha:Management press, 1998. 560 s. ISBN 80-85943-57-3

Přednášky z řízení lidských zdrojů

Přednášky ze sociologie podniku a organizace

KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku, C. H. Beck Praha, 1999

Archív ing. Václava Ulrycha

MAŘÍKOVÁ P., MAŘÍK M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku,Ekopress Praha, 2001

http://www.radce.org

http://www.mvcr.cz

http://www.cuni.cz

http://www.filosofie.cz

http://www.mpsv.cz

http://www.samuel.cz/~spravedlnost

http://www13.brinkster.com/novacek

http://www.lidem.cz

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisůJít domů
Ochrana osobních údajů